«Από το Brain Drain στο Brain Gain»  

2019-08-29

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Από το Brain Drain στο Brain Gain»

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης Πιστοποίησης Ανέργων Μηχανικών στο πλαίσιο της πράξης με ΚΩΔ 5030505

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ,

Μ. Αλεξάνδρου 49,       Θεσσαλονίκη.