Music

en-us-ANATOLY SHURAVLEV. FUTURE REVISITED ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

06/04/2017

ANATOLY SHURAVLEV. FUTURE REVISITED

PART TWO: THE ARTIST'S MYTHOLOGY

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια έκθεσης: 7 Ιουνίου - 23 Ιουλίου 2017

Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, 20:30

1000 ιδιαίτερες προσαρμογές αντίστοιχου αριθμού έργων της συλλογής Κωστάκη, γνήσια έργα της ίδιας συλλογής, 780 διαφανείς μπάλες που αιωρούνται από το ταβάνι και τρεις ιδιαίτερες τοιχογραφίες αποτελούν τη δεύτερη παρουσίαση της έκθεσης του Ανατόλι Ζουραβλιόφ (Anatoly Shuravlev) στην Ελλάδα, με τίτλο "FutureRevisited. Μέρος δεύτερο: Η μυθολογία του καλλιτέχνη", στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τις 7 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2017 (εγκαίνια: Τετάρτη 7 Ιουνίου, 2017, 20:30 / μέρες & ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 10:00-22:00, Παρασκευή 10:00-19:00, Σάββατο 10:00-18:00, Κυριακή 11:00-15:00).

To πρώτο μέρος του project "Future Revisited"που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα (5-24.4.2017) διευρύνεται πια σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή με παλαιότερα έργα του καλλιτέχνη, τα οποία, ωστόσο, παρουσιάζονται με νέο τρόπο και σε ένα νέο πλαίσιο που ανταποκρίνεται στην επιδίωξή του να μιλήσει με μια οπτική γλώσσα που θέτει το βασικό ερώτημα αισθητικής σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ μορφής και περιεχομένου.

Το έργο του καλλιτέχνη "Black Holes" (Μαύρες Τρύπες), το οποίο αποτελείται από 780 διαφανείς μπάλες που αιωρούνται από την οροφή του ΜΜΣΤ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ρωσικό περίπτερο της 53ης Μπιενάλε της Βενετίας το 2009. Ο Ζουραβλιόφ εξάλλου ασχολείται με το φως ως βασικό συστατικό στοιχείο της τέχνης, τόσο για την παραδοσιακή ζωγραφική όσο και για τη φωτογραφία. Οι "Μαύρες Τρύπες" είναι αντιληπτές ως μια απόλυτη εγκατάσταση αλλά, ταυτόχρονα, ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα μικροσκοπικά φωτογραφικά πορτρέτα που είναι τοποθετημένα μέσα στις μπάλες και να αποφασίσει ελεύθερα σχετικά με την αφήγηση που γεννά αυτή η ρευστή γλώσσα των μορφών και των εικόνων. Οι φόρμες μοιάζουν να αιωρούνται σε έναν νέο κόσμο και μπορούν να μελετηθούν σαν να ήταν γράμματα ενός άλλου αλφαβήτου ή σημεία ενός φανταστικού συστήματος.

Η φόρμα, ως αρχετυπικό συστατικό της τέχνης αποτελεί και τη βασική αναζήτηση του έργου του καλλιτέχνη. Ο εικαστικός προσεγγίζει τη φόρμα, όπως αυτή αποτυπώνεται στα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης -έργα των Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ιβάν Κλιούν, Λιουμπόβ Ποπόβα, Μιχαήλ Ματιούσιν κ.ά- προτείνοντας νέο περιεχόμενο. 1000 εικόνες έργων άλλαξαν κλίμακα και αναπαράχθηκαν φωτογραφικά σε διαστάσεις 10 x8 χιλιοστά. Με τον τρόπο αυτό οι νέες εικόνες λειτουργούν ως ένα νέο αλφάβητο που προέκυψε από την αποδόμηση της ίδιας της φόρμας. Ο Ανατόλι Ζουραβλιόφ δημιουργεί μια απόλυτη εγκατάσταση, έναν υποθετικό ναό για την τέχνη, αποζητώντας την συμμετοχή και κυρίως την εμπειρία από την επαναπροσέγγιση των έργων της ρωσικής πρωτοπορίας και την προβολή τους στο μέλλον. Με την εγκατάσταση αυτή ο καλλιτέχνης δεν καταθέτει μόνο φόρο τιμής στην ιστορική πρωτοπορία αλλά δημιουργεί ένα εντελώς νέο έργο τέχνης με υλικό την φορμαλιστική αισθητική μιας ολόκληρης ιστορικής συλλογής και μας καλεί να ξαναδούμε την συλλογή αυτή με νέο τρόπο και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Παράλληλα, παρουσιάζονται πρωτότυπα έργα ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ των Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ιβάν Κλιουν, Λιουμπόβ Ποπόβα, Μιχαήλ Ματιούσιν, Γκούσταβ Κλούτσις, Αλεξάντρ Ρότσενκο, Σολομών Νικρίτιν κ.ά.

Ως χειρονομία που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων και τονίζει τη ρευστότητα και ταυτόχρονα την πολυμορφία των πολιτισμών, ο καλλιτέχνης δημιουργεί επιπλέον τρεις τοιχογραφίες με τίτλο «Αλφάβητα» που βασίζονται στις φόρμες των λατινικών, των κυριλλικών και των ελληνικών γραμμάτων.

Το έργο του Ανατόλι Ζουραβλιόφ (γεν. Μόσχα 1963, ζει στο Βερολίνο και τη Μόσχα) περιλαμβάνει φωτογραφία, ζωγραφική, βίντεο και εγκαταστάσεις. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε από την σχολή της Εννοιολογικής Τέχνης στη Μόσχα. Στα πρώιμα έργα του ο Ζουραβλιόφ εξερευνά τους τρόπους αναπαράστασης και λειτουργίας των ΜΜΕ. Αργότερα ο ίδιος προσεγγίζει με κριτική σκέψη την πολιτική και κοινωνιολογική εξέλιξη σε διάφορους πολιτισμούς, εντοπίζει συγγένειες και σχέσεις ανάμεσα σε αρχαίες παραδόσεις και επαναστατικές καινοτομίες. Έργα του έχουν πρόσφατα παρουσιαστεί στη Μπιενάλε της Βενετίας, στο PS1 MOMA, στη Μπιενάλε του Βερολίνου, στην γκαλερί Whitechapel, στην IstanbulModern και αλλού.

Επιμέλεια έκθεσης: Θούλη Μισιρλόγλου, Διευθύντρια ΜΜΣΤ & Μαρία Τσαντσάνογλου, Διευθύντρια ΚΜΣΤ

Venue: Macedonian Museum of Contemporary Art

Exhibitionduration: June 7- July 23, 2017

Opening: Wednesday, June 7, 2017, 20:30

1000 altered by scale reproductions of works from the George Costakis collection, original works from the same collection, 780 transparent balls hanging from the ceiling and three murals are the second presentation of Anatoly Shuravlev's exhibition in Greece, under the title "Future Revisited. Part Two: Theartist's mythology". The exhibition is hosted at the Macedonian Museum of Contemporary Art, inThessaloniki-Greece, fromJune 7 until July 23, 2017 (opening: Wednesday June 7, 2017, at 20:30 / opening days & hours: Thursday 10:00-22:00, Friday 10:00-19:00, Saturday 10:00-18:00, Sunday 11:00-15:00).

In this second edition of his project "Future Revisited" that was firstly presented earlier this year (5-23 April, 2017) at the Museum Alex Mylona-MMCA in Athens, Anatoly Shuravlev broadens the show with older works which are, nevertheless, presented in a new way and in a new context that corresponds with his pursuit of a visual language that comes out of his basic aesthetical question on the juxtaposition between form and content.

The artist's work "Black Holes", which consists of 780 transparent balls hanging from the ceiling, was presented for the first time at the Russian pavilion of the 53rd Venice Biennale in 2009. Shuravlev deals with the light as a basic element of visual arts, equally for the traditional painting and for the photography. The "Black Holes" are perceived as a total installation, but at the same time the visitor can observe the tiny photographic portraits that are mounted inside the balls and freely decide on the narration that comes out of this liquid language of forms and images. Forms are again suspended in a new world and can be studied as if they were letters of a different alphabet or signs for an imaginary system.

Anatoly Shuravlev similarly argues on the subject of the form as a primary component of art. In the Russian avant-garde, form was dominating and could determine the content or bring new meaning to it. In non-objective works of art, the artists did not use a given topic as the starting point. They structured the content gradually through combinations of color and line, light and form. Such combinations led to the creation of a new alphabet that radically changed both the vision of art and our view on art.

Here Shuravlev uses 1000 images of Russian avant-garde artworks from the George Costakis collection by altering their scale and by photographically reproducing them in size 10 x 8 mm. In this way, he calls us to revisit the issue of form with the help of a new alphabet invented by the deconstruction of the formalistic art itself. Eventually Shuravlev revives the value of these works by creating a new space, a total installation, an extra-ordinary Art Temple, which calls for the experience of a future world-view of the Art. A whole collection of paintings and drawings becomes one single artwork, which not only acts as a tribute to the historical avant-garde but also as an invitation to see the historical avant-garde projected in a totally new way.

The installation also includes original works from the Costakis collection with original works by Kazimir Malevich, Ivan Kliun, Liubov' Popova, Mikhail Matiushin, Gustav Klucis, Aleksandr Rodchenko, Solomon Nikritin and others.

As a gesture that mediates between the two installations and stresses out the fluidity and at the same time the diversity of cultures, the artist creates three mural paintings entitled "Alphabets" which are based on the forms of Latin, Cyrillic and Greek letters.

Anatoly Shuravlev was born in Moscow in 1963 and he lives and works in Berlin and Moscow. His work includes photography, painting, video, and installation. His artistic career took its starting point in the context of Moscow conceptualism. In his earlier works he investigated the different modes of representation and operation of the mass media. Lately Shuravlev critically reflects political and societal development within different cultures. He traces parallels and connections between ancient traditions, revolutionary innovations as well as the globalized contemporary cultures. Recently Shuravlev's works were shown at Venice Biennale, PS1 MOMA, Berlin Biennale, Whitechapel, Istanbul Modern and elsewhere.

Curated by Thouli Misirloglou, director of the Macedonian Museum of Contemporary Art and by Maria Tsantsanoglou, director of the State Museum of Contemporary Art - Costakis collection

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εγνατία 154 (ΔΕΘ-HELEXPO), 54636, Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 240002, F. 2310 281567

mmcart@mmca.org.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123

www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ

Contact: Χρύσα Ζαρκαλή

Τ: 2310 589152 / Κ 6945114343

press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com, www.greekstatemuseum.com