Η ομίχλη, ένα ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη

2017-12-17

Η ομίχλη βρίθει 
Απὸ ανεμώνες

Κοίτα τα κλαριὰ
Τι λίμνη
Τι ανυπόμονη καρδιὰ
Βλέπε μέσα
Στη σωστὴ σταγόνα
Ποια φόρα
Παίρνει το παιδὶ
Ποια νάρκη
Η γυναίκα