Music

"Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου"

2017-06-04


Πεντηκοστή σήμερα. Μια μέρα που θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται στους Αποστόλους. Με την επιφοίτηση αυτή αρχίζει η ιστορία της. Η μέρα αυτή αποτελεί την προτύπωση της Βασιλείας των Ουρανών, στη γη. Εκείνη την ημέρα, όλα αλλάζουν και συντελείται ένα καινούριο ξεκίνημα. Εκείνη την ημέρα οι απόστολοι εγκαινιάζουν το έργο που τους είχε αναθέσει ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο ξεκινά τη φωτεινή πορεία του, για να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους και να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας.

Η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Είναι η ζωή της Εκκλησίας. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και η μετοχή στις δωρεές του αποτελούν χαρακτηριστικό όλων των μελών της Εκκλησίας. Εκείνο μας εμπλουτίζει με τον άφατο πλούτο των χαρισμάτων του. Τίθεται όμως το ερώτημα. Πώς αποκτά κανείς το Άγιο Πνεύμα; Όλοι οι χριστιανοί, από την ώρα της βάπτισής μας και τη χρίση μας με το Άγιο Μύρο, λαμβάνουμε τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον απόστολο Παύλο, ο καθένας μας γίνεται ναός και κατoικητήριο του Αγίου Πνεύματος (Α΄Κορ. 3, 16).

Η δωρεά του Πνεύματος που λαμβάνουμε οι Χριστιανοί με το βάπτισμα, αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας. Εκτός όμως από τα μυστήρια με τα οποία προχέεται η χάρη του Θεού, απαιτείται και η προσωπική συμμετοχή και προσπάθεια. «Σκοπός όλων των ανθρώπων», γράφει ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, «που αγωνίζονται κατά Θεόν, είναι να ευαρεστήσουν στον Χριστό, τον Θεό, και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να συμφιλιωθούν με τον Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους». Μερικούς αιώνες αργότερα ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ επαναλαμβάνει: «Ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής μας ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος του Θεού». Ο Απ. Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του απαριθμώντας τους καρπούς του Πνεύματος γράφει: «Ο καρπός του Πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (5, 22).Οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας στα κείμενά τους καταθέτουν την εμπειρία τους και είναι οι οδηγοί μας στους χώρους της πνευματικής ζωής. Σύμφωνα με τη Βιβλική και Πατερική παράδοση για ν' αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού επιβάλλεται να ξεκινήσουμε έναν αγώνα ενάντια στα πάθη και τις αμαρτίες μας. Χωρίς τον αποχωρισμό από τα πάθη κατά τον Μ. Βασίλειο δεν μπορούμε να επιτύχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Επειδή όλα τα πάθη πηγάζουν από τη φιλαυτία και τον εγωισμό, απαραίτητη προϋπόθεση να αποκτήσουμε ταπείνωση. Όσο προχωρεί κανείς σ' αυτό το στάδιο, τόσο πλησιάζει στο στάδιο του φωτισμού του από το Άγιο Πνεύμα, για να καταλήξει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της τελειώσεως, που είναι η θέωση, δηλ. η ένωση με το Θεό. Πάνω απ' όλα όμως όπως υποδεικνύει ο Νέος Θεολόγος χρειάζεται θερμή προσευχή: «Ελθέ το φως το αληθινόν, ελθέ η αιώνιος ζωή, ελθέ το αποκεκρυμμένον μυστήριον... ελθέ ον επόθησε και ποθεί η ταλαίπωρός μου ψυχή!...».Μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι, υπερβαίνουν καθετί που μπορεί να τους αφήσει χωρισμένους. Οι φυλετικές διακρίσεις, οι αντιπαραθέσεις, οι εθνικιστικές διαιρέσεις, υπερβαίνονται. Η Εκκλησία γίνεται πρότυπο ενότητας, ζητά να μετατρέψει τον κόσμο σε κοινή κτίση, χαρακτηριστικά της οποίας είναι η αδελφοσύνη και η αγάπη. Γι' αυτό λέμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία εμφανίστηκε ως μια κοινωνία ελπίδας και νίκης της ζωής πάνω στο θάνατο, της αγάπης πάνω στη βία, της ψυχικής ομορφιάς πάνω στην αμαρτία.Όπου κυριαρχεί το Πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει η πραγματική ελευθερία, η εν Χριστώ ελευθερία, η ελευθερία από το νεκρό τύπο του νόμου, από τη φθορά, από το θάνατο∙ η ελευθερία του Πνεύματος που είναι ζωή «ύδωρ ζων» προσφερόμενο δωρεάν και κατά χάρη στο διψασμένο για ζωή άνθρωπο.

Βασιλική Β. Παππά

vpappa@cultmagz.com