ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"

2019-07-10

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών προκήρυξε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ", για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2019.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Π. Γιουβανούλη, στα τηλέφωνα 2310995823 κα 2310995991.