Υποτροφίες Hong Kong για σπουδές Γ΄Κύκλου (Διδακτορικές)

2020-10-29

Το Συμβούλιο Επιχορήγησης Έρευνας του Hong Kong (Hong Kong Research Grants Council- RGC) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών, για το ακ. έτος 2021-22, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε οποιοδήποτε από τα 8 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong).

Η υποτροφία παρέχει α) ετήσιο επίδομα ύψους 319.200 HK$ (περίπου 40.900 US$) και β) επίδομα συνεδρίων/ταξιδίων για ερευνητικούς σκοπούς ύψους 13.300 HK$ (περίπου 1.700 US$) το χρόνο, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν στην εξής διεύθυνση: hkpf@ugc.edu.hk