ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MUHAMMADIYAH ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ

2020-06-22

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα πληροφορεί τυχόν ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών για αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες του Πανεπιστημίου Muhammadiyah της Yogyakarta, που αφορούν σε:

- πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διάρκειας 4 ετών

- πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 2 ετών

- εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας 4 ετών

Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, μηνιαίο επίδομα διαβίωσης ύψους 1.000.000 IDR για προπτυχιακές σπουδές, 1.500.000 IDR για μεταπτυχιακές σπουδές και 1.750.000 IDR για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης βάσει και αναλόγως του μέσου όρου βαθμολογίας (συνέχιση ή όχι του επιδόματος διαβίωσης, ολική ή μερική απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης)

Η αίτηση, με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουλίου 2020 ή από 1 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου για εισαγωγή στο εαρινό εξάμηνο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Muhammadiyah ως εξής:

Tel : +62 274 387656 Ext 188

Fax : +62 274 387656

Email: bkln@umy.ac.id